ZMLUVNÝM PARTNEROM POSKYTUJEME POČÍTAČOVÉ SLUŽBY 24/7

 

ZOZNAM POČÍTAČOVÝCH SLUŽIEB

nie sme platcami DPH
šifrovaním spoľahlivo zabezpečíme vaše dáta na pevných diskoch, prenosných zariadeniach alebo v e-mailovej komunikácii zvýšime vašu informačnú bezpečnosť a zároveň splníte podmienky GDPR
v oblasti šifrovania
diagnostika počítača, notebooku • nastavenie počítača, notebooku • aktualizácia, optimalizácia, čistenie OS systému a softvéru • profilaktika výpočtovej techniky a koncových zariadení
prvotné spustenie nového počítača, notebooku • inštalácia softvéru, ovládačov, utilít • vytvorenie a napálenie obrazu disku na DVD, Blu-ray, USB flash disk, externý pevný disk
zálohovanie súborov na CD, DVD, Blu-ray, USB flash disk, externý pevný disk • OS Windows čistá inštalácia, reinštalácia z vytvorenej zálohy, obnova z recovery partície / vytvoreného obrazu disku
klonovanie, zálohovanie, obnova pevných diskov • obnova pevných diskov na nové železo • bezpečné vymazanie citlivých dát z pevných diskov bez možnosti následnej obnovy
poradenstvo pri výbere a zostave počítača, podľa potreby a využitia • kompletizácia počítača • výmena nefunkčných komponentov počítača • rozšírenie hardvéru počítača, notebooku
inštalujeme čítačky čipových ID kariet potrebné pre elektronickú komunikáciu s inštitúciami na overenie totožnosti osoby alebo subjektu • čítačky čipových ID kariet pre elektronické zdravotníctvo (ezdravie)

Inštalujeme výhradne legálny alebo Open source softvér. V prípade obnovy a reinštalácie OS Windows musíte mať licenčný kód, alebo Recovery Disc vytvorený z počítača kde je predinštalovaný originálny OS Windows. Softvér, ktorý požadujete nainštalovať a podlieha licencii, musíte mať riadne zakúpený s platným licenčným kľúčom.

Pri klonovaní pevného disku alebo obnove vami dodanej zálohy nezodpovedáme za obsah, ktorý podlieha autorským právam, alebo licenčným podmienkam, ani za samotný obsah na vytvorených záložných médiách.

Taktiež nezodpovedáme za nainštalovaný a nahraný obsah na pevnom disku pri odovzdaní počítača do servisu (vzťahuje sa to aj na samostatný pevný / externý disk a všetky ostatné typy pamäťových médií). Vyššie uvedené podmienky platia aj po prevzatí počítača zákazníkom zo servisu.

Spoločnosť D I F O s.r.o. v žiadnom rozsahu neručí za nelegálny softvér a obsah uložený na vyššie spomenutých zariadeniach. Nie je povinná skúmať pôvod a spôsob získania hardvéru alebo softvéru.

tvoríme moderné webové stránky s citom pre detail • responzívny a adaptívny dizajn • webové stránky prispôsobíme vašim predstavám • dodržiavame licenčné a autorské práva • dodržiavame nariadenia GDPR • vyberieme správne kľúčové slová • vytvoríme pútavé texty • nastavíme SEO optimalizáciu
používame moderné technológie s dôrazom na bezpečnosť, stabilitu a rýchlosť webových stránok • systém v ktorom vytvárame a upravujeme šablóny webových stránok pravidelne aktualizujeme • implementujeme dôležité Google nástroje • vytvárame prepojenie rôzných sociálnych sieti, blogov, diskusných fór
používame kvalitné nástroje, ktoré budú vašu webovú stránku postupne posúvať na prvé pozície v rôzných vyhľadávačoch a dosiahnete ten istý výsledný efekt za niekoľko násobne nižšiu sumu, ako používa Google
pomôžeme vám s výberom nového registrátora pre vašu doménu alebo webovú stránku • zabezpečíme registráciu, presun, presmerovanie domény alebo webovej stránky k inému registrátorovi • podľa vašich požiadaviek vytvoríme e-mailové účty, e-mailové aliasy alebo účty na Facebook, YouTube, Pinterest...
v prípade potreby upravíme DNS záznamy • nastavíme domény, webhosting, webové stránky alebo  e-mailové účty • eliminujeme spam vo vašich e-mailových účtoch • postaráme sa o bezproblémový chod systému a webových stránok • vzniknuté technické problémy riešime s poskytovateľom hostingu za vás
ponúkame výkonné, spoľahlivé, stabilné dedikované a virtuálne servery za prijateľné ceny • používame najmodernejšie ultrarýchle SSD diskové polia • SSL certifikáty • auto inštaláciu skriptov • široký výber z operačných systémov • cPanel pre jednoduchšiu správu funkcii servera • technická podpora 24/7
 

ZOZNAM WEBOVÝCH SLUŽIEB

nie sme platcami DPH

zvýhodnené ceny pravidelnej údržby formou predplatného

 

Bronzový balík

60,00 € / mesačne

vzdialená podpora cez TeamViewer

jeden počítač / mesačne

120 minút

servisný zásah priamo u zákazníka

jeden počítač / mesačne

-

dostupnosť služieb po dohodnutí

termínu so zákazníkom

8 / 5

hodinová sadzba nad rámec balíka

za každú začatú hodinu

40,00 €

Zlatý balík

120,00 € / mesačne

 
 
 

vzdialená podpora cez TeamViewer

jeden počítač / mesačne

120 minút

servisný zásah priamo u zákazníka

jeden počítač / mesačne

30 minút

dostupnosť služieb po dohodnutí

termínu so zákazníkom

8 / 5

hodinová sadzba nad rámec balíka

za každú začatú hodinu

40,00 €

Platinový balík

180,00 € / mesačne

vzdialená podpora cez TeamViewer

jeden počítač / mesačne

120 minút

servisný zásah priamo u zákazníka

jeden počítač / mesačne

60 minút

dostupnosť služieb po dohodnutí

termínu so zákazníkom

8 / 6

hodinová sadzba nad rámec balíka

za každú začatú hodinu

40,00 €

predplatné kreditná karta / PayPal
predplatné kreditná karta / PayPal
predplatné kreditná karta / PayPal

V prípade predplateného balíka je doba trvania platnosti vami vybraného produktu 30 dní od prijatia úhrady na náš bankový účet. Služba je poskytovaná po úhrade. Prenos nevyužitých služieb na ďalšie mesačné obdobie alebo na iné zariadenie nie je možný. Po uplynutí časového úseku, vrátenie platby alebo jej časti zo strany zákazníka nie je vymožiteľný. Platby sú predvolene nastavené na pravidelný mesačný cyklus, ktorý môžete kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť vo svojom PayPal účte. Nie sme platcami DPH.

 

Poznámka : Všetky uskutočnené relácie vzdialenej podpory, ktorú poskytujeme na vašich počítačoch automaticky zaznamenávame od momentu pripojenia sa k vášmu zariadeniu. Z bezpečnostných dôvodov a prijatých opatrení na ochranu našej spoločnosti D I F O s.r.o., záznamy archivujeme v digitálnej forme na zabezpečených serveroch v súlade s GDPR. Dáta sú uložené v rôznych objektoch s najvyšším stupňom ochrany. Záznamy archivujeme pre prípad nejasnosti zo strany klienta, krivého obvinenia z kopírovania a krádeži dát, poškodenia alebo zneužitia dát, poškodzovania cudzej veci, nelegálneho zásahu do počítača bez vedomia klienta.

  • Facebook

 D I F O s.r.o. ⁞ Váhovce 611, 925 62 Váhovce, Slovensko ⁞ info(at)difo.sk ⁞ +421 911 650 002